Jak přesvědčivě vysvětlit časovou mezeru ve svém životopise

psaní životopisu

Když jsem v lednu dostala výpověď ze zaměstnání, k obvyklým starostem o to, jak rychle najdu práci anebo jak budu do té doby splácet hypotéku, se přidala ještě obava z toho, jak budu potenciálnímu zaměstnavateli vysvětlovat další časovou mezeru ve svém životopise.
Když byly mé děti malé, dala jsem si v kariéře pauzu, abych mohla být s nimi, takže už tak v mém CV zeje obrovská díra, a bála jsem se, že s další mezerou už to bude působit, jako bych byla tak trochu flákač a potřebovala si dávat víc pauz, než by bylo žádoucí.
Nicméně jsem si uvědomila, že nejsem jediná, kdo řeší obdobný problém, a proto jsem se obrátila na odborníky ze světa HR, abych od nich získala pár tipů, jak se s časovými mezerami v životopise vypořádat.

Buďte upřímní
Sharon Armstrong, autorka příručky The Essential HR Handbook, říká, že ať už byl důvod vaší pauzy v kariéře jakýkoli, nejlepší strategií je upřímnost.
„Nepokoušejte se nic skrývat, prostě vše vysvětlete,“ radí Sharon. „Během celého procesu hledání práce si zachovejte integritu a ukažte, že jste důvěryhodní. Nabídky pracovních pozic se střídají v rychlém sledu, ale vaše pověst, ať už dobrá či špatná – se vás může držet po celou dobu vaší kariéry.“
A tady pro příklad jedna moje zkušenost: Když jsem šla v únoru na pohovor, byla jsem si jistá, že časová mezera v mém CV přijde na přetřes – a také se tak stalo. Když jsem řekla svým potenciálním zaměstnavatelům pravdu, a to, že jsem chtěla být se svými dětmi a že jsem ráda, že jsem tu možnost měla, rozhostilo se nepříjemné ticho. Abych situaci trochu odlehčila, doplnila jsem, že jsem sice trochu pracovala z domova, ale zároveň jsem se značnou část dne musela potýkat s horami špinavého prádla a jinými mateřskými povinnostmi. A co následovalo, mě překvapilo: Všichni přítomní se rozesmáli a ocenili, že jsem byla tak upřímná.
„Ani si neumíte představit, kolik uchazečů o práci sem přijde a zmateně nám tu vykládá o nějakém rozsáhlém projektu, kterým se zabývali,“ svěřil se mi jeden člověk z týmu vedoucího pohovor.
Ačkoli se mi ulevilo, že na mou odpověď zareagovali pozitivně, přeci jen jsem měla pocit, že bych napříště neměla být až tak spontánní, a to mě přivádí k dalšímu bodu:

Buďte připravení
Zajíkavý nejistý projev během pracovního pohovoru zanechá podobně špatný dojem, jako když přijdete na onen pohovor pozdě nebo si budete plést jméno společnosti. „Stejně jako se připravujete na to, že budete mluvit o svých předchozích pracovních zkušenostech, připravte se i na hovor o časových mezerách ve svém CV – protože potenciálního zaměstnavatele to bude zajímat,“ radí Victoria Di Santo, zkušená personální ředitelka. (Mimochodem, v popisu nabídky práce, o kterou jsem se nedávno ucházela, byla následující zmínka: „Pokud je ve vašem životopise časová mezera delší než 3 měsíce, buďte připraveni na to, že se vás na ni budeme ptát.“)
„Už od hodně lidí jsem slyšela, že načas přestali pracovat, aby mohli vychovávat děti nebo se postarat o stárnoucí rodiče,“ poznamenává Di Santo. „Někdo si zas zkrátka potřeboval dát pauzu – kolikrát se jedná i o velmi úspěšné lidi, kteří se po nějakou dobu věnují třeba cestování, aby si vydechli a dobili energii. Udržet tempo v době, kdy kariérní úspěch stojí často na prvním místě, je vysilující, a spousta lidí proto cítí potřebu si na chvíli odpočinout, aby se zas mohli vrátit plní elánu a pracovního nasazení. Život je takový a zaměstnavatelé to většinou chápou.“
Ať už jste měli na povel několikačlennou domácnost, spoluorganizovali charitativní projekt nebo cestovali kolem světa, určitě jste si přitom osvojili nějaké užitečné dovednosti či získali cenné zkušenosti. Zkuste je pojmenovat (může se jednat např. o přesvědčivou komunikaci či schopnost adaptace v neobvyklých situacích), popřemýšlejte, jak by je bylo možné využít ve prospěch vašeho potenciálního zaměstnavatele, a zformulujte několik vět, kterými na pohovoru zaujmete.
„Znovu zdůrazňuji, buďte upřímní. I během rodičovské dovolené či dobrovolnické práce můžete získat užitečné zkušenosti využitelné ve své další kariéře,“ potvrzuje Sharon Armstrong. „A pokud jste se navíc zajímali o novinky ve svém oboru a doplňovali si znalosti, tím lépe. Určitě se o tom nezapomeňte při pohovoru zmínit, bude to hrát ve váš prospěch.“

Věřte si
Je samozřejmé, že vám není příjemné mluvit o tom, jak se ve vašem životopise objevila časová mezera, obzvláště v případě, kdy jste byli propuštěni, ale nepropadejte panice. „Časové mezery nejsou zas tak neobvyklé, jak se většina uchazečů o práci domnívá,“ potvrzuje Di Santo.
A Sharon Armstrong doplňuje: „A pokud pro to nebude mít váš potenciální zaměstnavatel pochopení, pravděpodobně by vám stejně nebyl příliš dobrým zaměstnavatelem.“
Odpovídat na všetečné dotazy ohledně vaší pauzy v kariéře vám může být nepříjemné, ale vězte, že v tom nejste sami. A důkladná příprava na pohovor a vědomí toho, co všechno vám daná pauza přinesla, vám pomohou vše zvládnout s dokonalou profesionalitou a grácií.

Článek byl převzat z webu The Muse

Komentáře

Přidat komentář