Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Chráníme veškeré informace zaslané při registraci uživatelem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a jsme oprávněni je poskytnout pouze za níže uvedených podmínek. Uživatel souhlasí s tím, abychom zpracovávali údaje, které při registraci poskytne, a to výlučně v souvislosti s poskytováním služeb CVProfi.

Jediné informace, které o vás shromažďujeme, jsou informace, které jste nám poskytli sami prostřednictvím našich standardních formulářů, další korespondence s námi a technických informací shromážděných automaticky, když využíváte naše webové stránky, například podrobnosti o typu vašeho internetového prohlížeče nebo název internetové stránky, ze které pochází, čas jejich uložení na konečném zařízení a unikátní číslo.

Stejně jako u drtivé většiny komerčních webových stránek, používáme cookies - malé soubory informací, které jsou uloženy v zařízeních konečných uživatelů a které nám umožní poskytovat uživatelsky přívětivější služby a přizpůsobit stránky individuálním preferencím. Většina internetových prohlížečů je nakonfigurována tak, aby automaticky cookies akceptovala, ale většinou je možné upravit svůj prohlížeč, abyste tomu zabránili, i když to může znamenat, že tak negativně ovlivníte používání našich webových stránek, stejně jako mnoho dalších. Je důležité si uvědomit, že pro měření výkonu našich reklam a reklamních partnerů může například Google také využívat cookies a může mít přístup k výsledným informacím. Cookies se také používají k tvorbě anonymních souhrnných statistik (bez osobní identifikace uživatele), které pomáhají pochopit, jakým způsobem uživatel používá internetové stránky, což umožňuje zdokonalování jejich struktury a obsahu.

Zaměstnáváme další společnosti a jednotlivce, které vykonávají funkci naším jménem, například externí poradce, kteří se specializují v určitých odvětvích nebo zeměpisných oblastech. Tyto společnosti a jednotlivci budou mít přístup k osobním informacím potřebným k výkonu těchto funkcí, ale nesmí je použít k jiným účelům a jsou povinni zpracovávat svá data v souladu s právními předpisy o ochraně informací, ať už se sami nacházejí v České republice nebo ne.

Odesláním vašich osobních informací potvrzujete, že můžeme distribuovat vaše údaje pečlivě vybraným partnerům, například personálním agenturám, kteří mohou být schopni vám pomoci při získání budoucího zaměstnání. V důsledku toho můžete být kontaktováni e-mailem, telefonicky nebo poštou našimi spolupracovníky nebo jinými organizacemi. Můžete se samozřejmě kdykoliv odhlásit ze zasílání informačních nabídek a obchodních sdělení těchto společností.